Här nedanför finns ett 100-tal beprövade tips som är värdefulla när du ska bygga om

Klicka på någon av rubrikerna

Bli byggledare

ISO 10006

Checklista byggledarens arbetsuppgifter

ISO 10006 ger genom sin indelning i olika delprocesser en utmärkt checklista för vilka arbetsuppgifter en projektledare ansvarar för.
En projektledare inom bygg arbetar inom följande huvudområden:
1. Strategifrågor
2. Resursplanering
3. Personalplanering
4. Att starta upp och avsluta olika delaktiviteter
5. Resultatuppfyllelse
6. Tidsplanering
7. Kostnadsplanering
8. Kommunikation och information
9. Risk Management
10. Inköpsaktiviteter
11. Avslut och erfarenhetsåterföring
Det finns mycket om byggledning här
Holger Wästlund